Avís Legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://melcaramel.com (d’ara endavant, el lloc web), que Martí Mascaró Capó com a responsable de Mel Caramel, posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- Titularitat del lloc web

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el Lloc web és titularitat de Martí Mascaró Capó amb NIF: 43058589J amb domicili social en Carrer Carrer Pintor Miquel Àngel, 28, 2, 07300 Inca, Mallorca. El titular podrà ser denominat d’ara endavant com Mel Caramel.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent formulari de correu electrònic o a través del següent mail:marti@melcaramel.com

2.- Objecte

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Mel Caramel a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3.- Accés i utilització de la web

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquesta.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquesta.

4.- Contingut de la web

L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el castellà. Mel Caramel no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Mel Caramel podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Mel Caramel, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o enllaços que incorporin tercers en les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Mel Caramel.

5.- Limitació de responsabilitat

Tant l’accés a la web com l’ús inconsentido que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Mel Caramel no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Martí Mascaró Capó no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– un mal funcionament del navegador,
– i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
Mel Caramel no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços que s’incorporin en la web per a l’obertura d’unes altres. Mel Caramel no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
Mel Caramel no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- Ús de la tecnologia “cookie”

Pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat d’aquest.

7.- Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat de Mel Caramel tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a Mel Caramel, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Mel Caramel.

8.- Política de privacitat i protecció de dades

Pot consultar la nostra política de privacitat i protecció de dades.