Mel ecològica de Monnàber Vell

18,00 

Pes Net 450 g

En estoc

Característiques sensorials

Aspecte visual

Color ambre molt obscur quasi negre, mínim 90 mm escala Pfund.

Aroma

Floral i clarament maltejat, molt intens i persistent.

Gust

Dolç amb notes salades per les aportacions de melats.

Tacte

Cristal·lització molt lenta o no cristal.litza.

Espectre pol·línic

13,3% de llampúdol (Rhamnus alaternus) com a planta mel·lífera majoritària, 6,5% de card (Galactites tomentosa), 4,4% de cítrics (Citrus spp.), 4,2% de murtera (Myrtus communis) i un 2% de lleguminoses (Fabaceae) com a plantes mel·líferes acompanyants més representatives.

Origen geogràfic

La possessió de Monnàber Vell està situada al municipi de Campanet, al nord-est de Mallorca i a les faldes de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. Té una extensió de 160 hectàrees i el que més aviat capta l’atenció del visitant són les cases que daten del segle XIII i les seves oliveres centenàries que amb el pas del temps s’han convertit en obres d’art de la natura.

Origen botànic

Monnàber Vell destaca per la seva diversitat florística, tant de vegetació natural de muntanya com de cultius de secà típics de la Serra, i per l’activitat agrària tradicional que ha modelat i configurat el paisatge vegetal al llarg dels segles. La vegetació predominant i interessant per les abelles són els trèvols (Trifolium/Lotus spp.), cards (Galactites tomentosa), albons (Asphodelus spp.), argelagues (Calicotome spinosa), llampúdols (Rhamnus alaternus) que presenten floracions que poden arribar a cobrir extensions importants de la finca. També hi trobam extensions considerables d’ametllers (Prunus dulcis) i garrovers (Ceratonia siliqua). El topònim Monnàber deriva de l’àrab i significa muntanya de flors.