Mel ecològica d’Es Rafal de Planícia

18,00 

Pes Net 450 g

En estoc

Característiques sensorials

Aspecte visual

Color ambre molt obscur quasi negre, mínim 90 mm Pfund.

Aroma

Floral i clarament maltetjat, molt intens i persistent.

Gust

Dolç amb notes salades per les aportacions de melats.

Tacte

Cristal·litazció molt lenta o no cristal·litza.

Espectre pol·línic

28,8% de garrover (Ceratonia siliqua) com a planta mel·lífera majoritària, 26,5% d’ esparraguera (Asparagus spp.), 15,8% d’heura (Hedera helix) i un 7,3% de murtera (Myrtus communis) com a plantes mel·líferes acompanyants més representatives.

Origen geogràfic

Es Rafal de Planícia és una possessió ubicada al terme de Banyalbufar, a l’oest de l’illa de Mallorca i dins la Serra de Tramuntana, declarada per la UNESCO Patrimoni Mundial. Té una extensió de 55 hectàrees i els trets singulars de la finca són : les marjades de pedra en sec amb cultiu de oliveres centenàries adaptades al relleu muntanyós i la seva llum mediterrànea que matisa un paisatge idíl·lic de mar i muntanya.

Origen botànic

La flora d’Es Rafal de Planícia és d’especial interés botànic des del punt de vista apícola, amb una gran diversitat de comunitats vegetals i una gran riquesa de flora que inclou endemismes com per exemple la didalera (Digitalis minor). Des del punt de vista apícola destaca el seu gran alzinar (Quercus ilex) que s’enfila muntanya amunt, els garrovers (Ceratonia siliqua) molt característics del clima mediterràni, els albons (Asphodelus spp.), estepes blanques (Cistus albidus), estepes llimonenques (Cistus monspeliensis), esparregueres (Asparagus spp.), xiprells (Erica multiflora), arboceres (Arbutus unedo) i altres espècies acompanyants de la floració dominant com les heures (Hedera helix) i murteres (Myrtus communis).